Apolodo

Poslujte bolje sa brzom i fleksibilnom platformom

Backoffice je platforma (aplikacija) za vođenje i kontrolu poslovanja za različite tipove objekata u ugostiteljstvu, sa mogućnošću upravljanja neograničenim brojem različitih tipova magacina i poslovnih jedinica, bez obzira na to da li su u pitanju pojedinačni objekti ili više objekata u okviru istog preduzeća.

Povezanost između magacina i prodajnih mesta obezbeđuje ažurne informacije o stanju zaliha, posebno kada se artikli pripremaju, proizvode ili imaju svoje sastojke i normative.

Backoffice vam omogućava detaljan uvid u sve vaše zalihe, analizu prodaje, praćenje finansija i izveštaja za vlasnike i menadžere. Prilagodite sistem vašim potrebama, kroz konfiguraciju proizvoda, usluga, cena, normativa kao i drugih osobina artikala.

Apolodo platforma

Naši klijenti su ocenili 5 od 5 zvezdica za stabilnost i lakoću upotrebe

Artikli

Pripremite artikle i normative

Priprema artikala je početna tačka odakle celo vaše poslovanje kreće, stoga je bitno da se što bolje opišu do najsitnijih detalja, npr. da li se artikal prodaje, proizvodi, sastojak je ili se nabavlja...

Napravite liste artikala, grupišite ih (hrana, piće, akcija...) i dodelite jednoj ili više poslovnih jedinica. Podesite da primate obaveštenja za minimum i maksimum količine kako za poslovne jedinice tako i za magacin. Ovde su nabrojane samo neke od mnoštvo osobina koje je moguće konfigurisati.

  • Rad sa artiklima i grupisanje
  • Pridruživanje poslovnim jedinicama
  • Dodela normativa
  • Obaveštenja o zalihama
  • Deklaracije
  • Izrada recepta / koraka za proizvodnju
Pripremite artike i normative

Nabavke i zalihe

Preuzmite kontrolu nad vašim zalihama

Iskoristite vaše sastojke na najbolji način uz aplikaciju za upravljanje zalihama koja vam omogućava da pratite koliko ste artikala potrošili, koliko još imate i koliko vam je potrebno.

Pratite zalihe u realnom vremenu i dobijajte upozorenja o niskim zalihama (ili visokim ukoliko u objektu nema dovoljno prostora za skladištenje) i automatizujte svoje redovne porudžbine sa dobavljačima.

  • Praćenje stanje zaliha (nabavka, proizvodnja, prodaja, potrošnja)
  • Smanjite otpad i kontrolišite troškove uz pametno naručivanje
  • Pratite svaki sastojak i fluktuacije cena
  • Automatizacija porudžbina sa dobavljačima
Preuzmite kontrolu nad vašim zalihama

Preseci stanja

Dupla kontrola zaliha

Na dnevnom i nedeljnom nivou stižu preseci stanja iz svake poslovne jedinice na jedno mesto. Uporedite stanje zaliha koje zaposleni priprema kroz preseke stanja sa stvarnim stanjem koje vam nudi sistem.

  • Preseci stanja po smeni, dnevni, nedeljni ili proizvoljni
  • Dupla kontrola preseka stanja i upoređivanje
  • Automatsko prikupljanje svih preseka poslovnih jedinica
Dupla kontrola zaliha

Poslovna jedinica

Proizvoljna konfiguracija poslovne jedinice

Pod konfiguracijom poslovne jedinice smatra se prilagođavanje aplikacije potrebama ugostiteljskog objekta, počev od prodajne konfiguracije i kase, rasporeda stolova, atikala, pristup zaposlenih...

Svaka poslovna jedinica može imati svoju listu artikala koji će se pojaviti na ekranu za prodaju.

Celu konfiguraciju radite sa jednog mesta iz Backoffice aplikacije zasebno za svaku poslovnu jedinicu. Kada završite sa konifiguracijom podaci će se sinhronizovati sa poslovnim jedinicama. Na taj način kontrolišete sve.

  • Konfiguracija sa jednog mesta za sve poslovne jedinice
  • Konfiguracija artikala u kasi
  • Definisanje reona i rasporeda stolova
  • Konfiguracija fiskalnog štampača
  • Pristup zaposlenih
  • Dodela zaposlenih po smenama
  • Preseci stanja
  • Automatizovana sinhronizacija
Proizvoljna konfiguracija poslovne jedinice

Nabavka i proizvodnja

Uvek sveže sirovine

Svaka poslovna jedinica ili magacin imaju potrebu za nabavkama od drugih klijenata, partnera ili saradnika. U programu je moguće napravitli listu dobavljača od kojih često nabavljate nešto (naziv, telefon, ulicu, kao i sirivine koje nabavljate). Ukoliko neke sirovine/namirnice ili artikle već imate u vašoj poslovnoj jedinici ili magacinu kroz nabavke možete da utičete na njihovo stanje, na taj način imate istoriju kada ste šta naručili, kao i vođenje evidencije o svakoj fakturi.

Pod proizvodnjom se podrazumeva proizvodnja određenih artikala u čijem procesu učestvuju i drugi artikli/namirnice koji se prethodno nalaze u magacinu ili poslovnoj jedinici. Proizvodnja se vrši bilo u magacinu ili u poslovnoj jedinici gde se finalni proizvod (artikal) dalje može plasirati u druge poslovne jedinice, bilo da su oni dalje sastojci ili se prodaju.

  • Rad sa nabavkama preko dobavljača
  • Lista dobavljača, komitenata i partnera
  • Unos artikala po mernoj jedinici, ceni i količini
  • Uvid u plaćanje faktura
  • Direktna proizvodnja artikala u magacinu i poslovnim jedinicama
Uvek sveže sirovine

Potražnje

Sirovine iz magacina

Nakon nabavke sirovina od dobavljača i njena klasifikacija po artiklima sledi raspodela artikala po poslovnim jedinicama.

Svaka poslovna jedinica ima mogućnost da može da zatraži od magacina da se isporuči lista određenih artikla, koju zatim proverava magacioner i naknadno isporučuje.

  • Unos potražnje
  • Praćnje potražnje, kada je stigla u magacin i kada je poslata nazad
  • Pregled šta ste potraživali a šta vam je i koliko čega isporučeno
  • Svaka isporuka povećava stanje artikala/namirnica u vašem objektu
Sirovine iz magacina

Komitenti i dobavljači

Sarađujte sa svima

Apolodo nudi mogućnost saradnje sa komitentima i poslodavcima čiji zaposleni imaju pogodnosti kod vas. Moguće je evidentirati komitente preko PIB-a, izdavati dodatne popuste prilikom prodaje i grupne porudžbine. Pratite istoriju saradnje i planirajte programe lojalnosti.

  • Rad sa komitentima i dodatni popusti
  • Rad sa dobavljačima i praćenje prometa
  • Uvid u fakture i njihove statuse
  • Programi lojalnosti
Sarađujte sa svima

Analiza i isveštaji

Sve metrike na jedom mestu

Izveštaji najbolje pokazuju realno stanje poslovanja. Apolodo nudi veliki broj izveštaja počev od analize najmanje i najviše prodatih artikala, preko nabavke, proizvodnje, prodaje pa sve do detaljnih finansijskih izveštaja prometa prodaje po tipu artikla, tipu plaćanja, korisniku itd.

U ponudi su filteri po raznim kriterijumima koji će omogućiti menadžerima i vlasnicima da što preciznije oktriju kako posluju i da mogu da raguju na vreme.

  • Preseci stanja
  • Pregled prometa
  • Progled normativa
  • Status zaliha
  • Promet proizvodnje
  • Status prihoda i rashoda
Sve metrike na jednom mestu

Kontrola i sigurnost podataka

Budite bezbrižni online i offline

Pravila oko pristupa i dozvole korišćenja Apolodo programa definišete vi. Svaki korisnik aplikacije ima svoje korisničko ime i lozinku, na osnovu kojih mu se dozvoljava pristup i rad u programu. Korisnici su podeljeni u više grupa: KORISNIK, KONOBAR, MODERATOR, ŠANKER, KUVAR, ŠEF, ADMINISTRATOR. Svaka grupa se može naknadno prilagoditi potrebama klijenta.

Aplikacija je hostovana na strogo obezbeđenim serverima, a može biti hostovana i na lokalnim računarima (serverima) ili kao “hybrid” rešenje, gde korisnik odlučuje kad želi da sinhronizuje podatke između lokalnog servera i udaljenog servera. To vam dodatno olakšava posao da ne morate da brinete o tome da li vam je internet veza stabilna ili ne.

Svi podaci su kriptovani i čuvaju se na udaljenom mestu, ukoliko se pojave problemi u mreži program će automatski raditi u offline modu (bez interneta) sa lokalnom bazom.

Osim kontrole pristupa postoji i precizno praćenje važnih aktivnosti ili događaja u toku rada sa aplikacijom kao i izmena podataka, npr. ko je stornirao račun, ko je izdao porudžbinu...

  • Kriptovani podaci
  • Podaci i moduli dostupni određenim grupama
  • Zaštićeni na udaljenom mestu
  • Rad u online i offline modu
  • Praćenja svih aktivnosti u radu sa aplikacijom
Budite bezbrižni i onlie i offline

Restorani, kafići, klubovi...

Napravljeno za bilo koji tip objekta

Apolodo program je namenjen pretežno za ugostiteljke objekte ali se isto tako može prilagoditi i za objekte drugih namena gde je potrebno pratiti promet prodaje, nabavke i proizvodnje artikla kao što su: restorani, kafići, klubovi, barovi, supermarketi, apoteke, objekte brze hrane...

Multimodularna aplikacija

Aplikacije se sastoji od više modula kao što su: prodaja, nabavka, potražnja, proizvodnja, rezervacije...koje se po potrebi i u zavisnosti od uloge korisnika mogu uključivati/isključivati.

Multimodularna aplikacija - shape

Sinhronizacija i bezbednost podataka

Svi podaci su kriptovani i čuvaju se na udaljenom mestu, ukoliko se pojave problemi u mreži program će automatski raditi u offline modu (bez interneta) sa lokalnom bazom.

Konstantno unapređenje

U svakodnevnoj komunikaciji sa našim korisnicima unapređujemo sistem i menjamo ga kako bi aplikacija bila što jednostavnija i efikasnija za korišćenje.

Konstantno unapređenje - shape